พบขนมปังใส่สารกันบูดเกินกำหนดกินมากไตพัง (ไทยโพสต์)          เตือนผู้บริโภคระวังสารกันบูดในขนมปังบรรจุซอง ผลตรวจสอบมีทั้งใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน โดยบางยี่ห้อติดข้อความ "ไม่ใช้วัตถุกันเสีย" มีโทษถึงติดคุก ระบุสารเหล่านี้กินมากเสี่ยงไตพัง           นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร หัวหน้าศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ และนายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลทดสอบสารกันบูดในขนมปัง-เค้กพร้อมบริโภคจากร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเก็ต และร้านเบเกอรี่ จำนวน 14 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างที่มีฉลากกำกับว่า "ใช้วัตถุกันเสีย" 8 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ระบุว่า "ไม่ใช้วัตถุกันเสีย" 1 ตัวอย่าง และตัวอย่างที่ฉลากไม่ระบุว่าใช้วัตถุกันเสียหรือไม่ 5 ตัวอย่าง แล้วส่งทดสอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี เพื่อหาสารกันบูดที่อุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้ 3 ชนิด ได้แก่ กรดเบนโซอิก (Benzoic Acid) กรดซอร์บิก (Sorbic Acid) และกรดโปรปิโอนิก (Propionic Acid)          ผลการทดสอบพบว่า 1 ใน 3 (5 ตัวอย่าง) มีสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน ทั้งค่ามาตรฐานอาหารของไทยและค่ามาตรฐานอาหารสากล ได้แก่ ขนมปังไส้ถั่วแดง Tesco the Bakery ที่ปริมาณรวม 1,656 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เค้กโรลวนิลา sun merry ที่ปริมาณ 1,583 มก./กก. ขนมปังแซนด์วิช Tesco ที่ปริมาณรวม 1,279 มก./กก. ขนมปังไส้เผือก เอพลัส ที่ปริมาณรวม 1,274 มก./กก. และขนมปังไส้กรอกคู่ เบเกอร์แลนด์ ที่ปริมาณรวม 1,195 มก./กก. อีกทั้งยังพบว่าหนึ่งในตัวอย่างที่พบสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน (ขนมปังแซนด์วิชตราเทสโก้) มีการแสดงฉลากลวง โดยอ้างว่า "ไม่ใช้วัตถุกันเสีย" บนฉลาก           นายพชร กล่าวว่า ตัวอย่างเกือบทั้งหมดที่พบสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน เข้าข่ายการกระทำความผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25 (3) เรื่องอาหารผิดมาตรฐาน มีบทลงโทษตามมาตรา 60 คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ขณะที่มีหนึ่งตัวอย่างคือ ขนมปังแซนด์วิช Tesco ที่เข้าข่ายการกระทำผิดมาตรา 25 (2) เรื่องอาหารปลอม มีบทลงโทษตามมาตรา 59 คือ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาทถึง 1 แสนบาท            นายพชร ตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่ของสินค้าที่นำมาทดสอบเป็นตัวอย่างที่ระบุบนฉลากว่า "ใช้วัตถุกันเสีย" และเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมาย อย. และเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ซึ่งควรเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ก็พบว่ามีถึง 3 ตัวอย่าง (จาก 8 ตัวอย่าง) ที่พบสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน อีกทั้งยังพบการใช้สารกันบูดหลายชนิดร่วมกันอีกหลายตัวอย่าง ซึ่งมีทั้งเป็นไปตามมาตรฐานและสูงกว่าค่ามาตรฐาน              "อย.ควรมีการทบทวนเรื่องการออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต โดยนำข้อมูลการกระทำความผิดมาประกอบการพิจารณา สำหรับการแสดงข้อมูลบนฉลากอาจจะมีการใช้วิธีการเดียวกับวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร คือกำหนดให้ระบุว่า "ใช้...เป็นวัตถุกันเสีย" บนส่วนประกอบเพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้กับผู้บริโภค อีกทั้งควรดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้เกี่ยวกับการใช้วัตถุกันเสียอย่างถูกต้องและเหมาะสม"               ขณะที่ นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร หัวหน้าศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ให้ข้อมูลว่า วัตถุกันเสียที่ทดสอบเป็นสารเคมีที่อุตสาหกรรมนิยมใช้ แต่ละตัวมีหน้าที่ในการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารแต่มีฤทธิ์ต่างกัน บางตัวเหมาะสมกับการยับยั้งแบคทีเรีย บางตัวเหมาะกับการยับยั้งเชื้อรา การใช้ให้เหมาะสมถูกต้องกับวัตถุประสงค์ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อจัดลำดับโดยความเป็นพิษต่อร่างกาย กรดเบนโซอิกจะมีความเป็นพิษสูงสุด ตามมาด้วยกรดซอร์บิก และกรดโปรปิโอนิก ซึ่งแม้ว่าร่างกายจะสามารถขับถ่ายสารเคมีทั้ง 3 ตัวออกได้เองเมื่อมีการบริโภค แต่หากมีการรับประทานเข้าไปในปริมาณที่เกินกว่าค่าสูงสุดที่ร่างกายสามารถรับได้ต่อวัน (ADI) อย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียนและอาจนำมาซึ่งการเพิ่มความเสี่ยงของโรคไตอันเนื่องมาจากการที่ไตต้องทำงานหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้              นางสาวทัศนีย์ กล่าวว่า การซื้อขนมอบ (เบเกอรี่) จากระบบอุตสาหกรรม จะมีความเสี่ยงจากการใช้สารกันบูดสูงกว่าการซื้อจากร้านเบเกอรี่แบบทำวันต่อวัน ดังนั้นการเลือกซื้อเบเกอรี่พร้อมบริโภคให้เลือกซื้อจากร้านเบเกอรี่ที่ทำสดวันต่อวัน จะดีกว่าเลือกซื้อเบเกอรี่ที่อยู่ในซองหรือถ้ายังชื่นชอบความสะดวกของเบเกอรี่แบบซอง (เพราะหาร้านง่ายกว่า) ให้สังเกตคำว่า "ไม่ใช้วัตถุกันเสีย" บนฉลากตรงส่วนประกอบ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้บริโภคผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมอบต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกวัน เพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงเรื่องสารกันบูดแล้วยังมีความเสี่ยงจากโซเดียม ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลัก (ผงฟู) อันอาจนำมาซึ่งโรคไตได้อีกด้วย

  เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Develop Ipad App On Ipad Develop Ipad App Without Programming Develop Ipad App On Windows Pc Develop Ipad App Pdf Develop Ipad App Sdk Develop Ipad App Visual Studio Develop Ipad App Without App Store Develop Ipad App Tutorial Develop Ipad App Tools Develop Ipad App Ubuntu Develop Ipad App Video Develop Ipad App Windows Develop Ipad App With Pc Develop Ipad App With C# Develop Ipad App Youtube Develop App Ipad 2 Create Ipad App Icon Photoshop Create Ipad App Icon Online Create Ipad Web App Icon Create An Ipad App Icon Create App Icon For Ipad Create App Icon On Ipad Create An Ipad App In Windows How To Create Ipad App In Windows Create Ipad Apps With Windows 7 Creating Ipad Apps In Indesign Cs5 Create An Ipad App In Indesign How To Create Ipad Apps In Indesign How To Create Ipad Apps In Indesign Cs6 Creating An Ipad App Using Indesign

Comment

Comment:

Tweet

Categories